Munkavédelmi szolgáltatások

Az általunk kínált munkavédelmi szolgáltatások azok, amelyekkel szeretnénk segítséget nyújtani a hatósági ellenőrzéseken való sikeres megfeleléshez, hozzájárulva egyben a munkavállalók elégedettségének növekedéséhez és a biztonságos munkakörnyezet kialakításához is. A munkavédelem követelményeit a 1993. évi XCIII. törvény határozza meg, a munkáltató minden esetben felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

Munkavédelem területén az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk:

  • Munkavédelmi kockázatértékelés
  • Kémiai, biológiai kockázatbecslés
  • Munkavédelmi szabályzat készítés, időszakos felülvizsgálat
  • Egyéni védőeszköz juttatási rend elkészítése
  • Munkavédelmi oktatási anyag összeállítása, oktatások megtartása, az oktatási nyilvántartás vezetése
  • Munkavédelmi üzembe helyezés
  • Munkabaleset jegyzőkönyvkészítés
  • Munkavédelmi jellegű telephely bejárás, tanácsadás

A munkavédelem célja

A munkavédelem célja a szervezetten munkát végző személyek munkavégző képességének és testi épségének a védelme, egy biztonságos munkakörülmények kialakítása és biztosítása által. Munkavédelem szempontjából egyformán fontosak a tárgyi és személyi feltételek. A tárgyi feltételek azok a munkaszervezeti formák, technológiák, munkamódszerek, vagy biztonsági eszközöknek a kialakítása és alkalmazása, amelyek segítségével a lehető legkisebb mértékre csökkentenhető a balesetveszély. A tárgyi feltételeket jogi, közgazdasági, műszaki, valamint egészségügyi intézkedések és rendszabályok által érvényesíthetők.

A munkavédelem célja emellett, a megfelelő munkakörülmények, a biztonságos munkavégzés megteremtése, amelyek nagymértékben befolyásolják a munkavégzés hatékonyságát és a hozzáállást. Hasonlóképpen fontos a személyi feltételek biztosítása is, amely a rendszeres, szervezett illetve önképzés által valósítható meg, és ami a megfelelő szakképzettséget, a testi- és pszichológia felkészültséget, a biztonsági előírások ismeretét, a foglalkozásban való jártasságot foglalja magába. Ennek a kivitelezésében kiemelkedő szerepet kapnak a képzések, oktatások, a különböző nevelő jellegű intézkedések. A rendszeresen megszervezett és ismételt képzések és a balesetelhárítási alapképzéssel megteremthetők a munkavédelem személyi feltételei.

Nagyon fontos, hogy a tárgyi és a személyi feltételek összhangban legyenek egymással, valamint, hogy segítségükkel megelőzhetőek legyenek a munkabalesetek és a szakmával összefüggő megbetegedések. Továbbá, a munkavédelem célja a gépek, berendezések és minden egyéb munkaeszköz biztonságossá tétele, valamint ezek megbízható kezelése, a munkavédelmi szabályok megismerése és betartása által.

Munkavedelmi-szolgaltatasok-munkavedelem-leantoolbox

A munkavédelem feladata

A munkavédelem feladata a munkavállalókkal nem csak megismertetni, hanem tudatosítani bennük a munkavédelem fontosságát. A munkavédelmi oktatás elvégezhető a munkahelyen, de történhet továbbképzés alkalmával is. A cél minden esetben a munkavédelmi tudnivalók átadása és megértetése, valamint annak a tudatosítása a munkavállalókban, hogy mennyire fontos ezeknek az elsajátítása és az alkalmazása. A tárgyi és személyi feltételek alkalmazása, valamint az alkalmazottak folyamatos képzése, jelentős mértékben hozzájárulnak a biztonságos munkakörülmények megteremtéséhez, a biztonságos munkavégzéshez.

Lényegében a munkavédelem célja az egészségügyi károsodások, a balesetek megelőzése, elkerülése, amelyben nagy segítség lehet a biztonságos munkakörülmények kialakítása mellett, a munkavédelem meghatározó szabályainak az ismerete is. Megfelelő műszaki állapotban levő munkaeszközök használatával, szakmai ismeretekkel, vizualizációval illetve oktatásokkal, biztonságossá tehetőek a munkahelyek.

A munkavédelem feladata továbbá a változások folyamatos követése, valamint az ezekről való tájékoztatás, a szabályzások betartásának a követése, valamint ezek számon kérése az érintett szervezetektől, személyektől. Ez egyaránt érinti a gazdálkodó szervezeteket, intézményeket valamint a munkavállalókat is.

Ma már a legtöbb munkáltató, előtt egyértelművé vált a munkavédelem fontossága, éppen ezért a vállalatok vezetősége komoly figyelmet fordít a biztonságos munkavégzés, a jogszabályok által előírt munkavédelem feltételeinek a megteremtésére, valamint a vállalkozás saját munkavédelmi rendszerének a kialakítására.

 

Ajánlatért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, keressen minket bizalommal! 

ÍRJON NEKÜNK