Adatkezési tájékoztató

www.LeanToolBox.hu

HONLAP ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A Leantoolbox Kft. – LeanToolBox.hu üzemeltetője (a továbbiakban Adatkezelő), több célból kezel személyes adatokat és mindezt az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az Adatkezelő fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait Leantoolbox Kft. kezeli, a kapcsolattartás lehetőségei:

Postai cím: 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 43. III./11. E-mail cím: info@leantoolbox.hu
Webcím: https://leantoolbox.hu Telefonszám: 06202307880

 

Sütik (cookie) kezelése:

Az Adatkezelő weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése céljából. A sütikről szóló részletes tájékoztató külön jelenik meg a honlapra lépéskor.

Sütik, azaz a Cookie-ról:

Amikor egy látogató a meglátogatja az oldalunkat, akkor egy apró file, ú.n. süti, vagy cookie kerül a számítógépére. A süti, vagy a cookie elnevezés ugyanazt a kis állományt jelenti, amit továbbiakban süti-nek nevezzük.

A sütik céljai:

–           Megkönnyíti az oldalunk használatát. Rögzíti a látogatónk böngésző beállításait, használati szokásait.

–           Információt gyűjtenek például arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, az oldalunkon melyik lapokat látogatják a leggyakrabban

A működéshez szigorúan szükséges (elengedhetetlen) cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)).

A felhasználói élmény javítását szolgáló (beállítások) cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

A statisztikai célú cookie-k:

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

A marketing célú cookie-k:

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő- és harmadik fél hirdetők számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

A honlap böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

Kinek az adatait kezeljük?

Az ADATKEZELŐ megjelölt  https://leentoolbox.hu honlapra látogató személyek adatait kezeli.

Milyen adatait kezeljük?

Adatkezelés

célja

Adatkezelés jogalapja Kezelt adatkör Adatkezelés időtartama Érintettek Köre
Az Adatkezelő honlapjának adatkezelése 6. cikk (1) a) és f)                               Az érintett hozzájáruláson, az adatkezelő jogos érdekén alapul.

 

A honlap cookie-k által kezelt adatok A látogatói munkamenet végéig. A honlapra látogató természetes személyek
Webáruház regisztrációja 6. cikk (1) a)                                      Az érintett hozzájárulásán alapul. e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, regisztráció időpontja, Az adatkezelés időtartama a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a saját fiók szolgáltatás megszűntetése időpontjáig tart A honlapra látogató személyek
Webáruházból történő rendelés 6. cikk (1) b)                             Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges Név, Cégnév, Cím, E-mail, Telefon, Rendelt termék adatai, Regisztráció időpontja, IP cím A bizonylatok megőrzési ideje 8 év 2000. C. törvény 169.§(1)-ben előírt számviteli kötelezettség alapján A webáruházból rendelő személyek
Termékszállítás 6. cikk (1) b)                             Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges Név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termék fajta és mennyisége, a szállítási költség, szállítási időpont A bizonylatok megőrzési ideje 8 év A webáruházból rendelő személyek
Számlázás

Számviteli kötelezettség teljesítése

6. cikk (1) c)                                             Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges Név, Számlázási cím A szerződés megszűnését követő 8 év Számlakiadással érintett ügyfelek
Szerződéses partnerek

Szerződéses partner adatainak kezelése

6. cikk (1) b)                             Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges Név, Cím, Telefonszám, Számlázási cím A szerződés megszűnését követő 8 év Szerződő partner képviselői
Szerződés partner kapcsolattartóinak nyilvántartása

Szerződés partner kapcsolattartói adatainak nyilvántartása

6. cikk (1) f)                                      Az Adatkezelő jogos érdeke A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója A szerződés megszűnését követő 8 év Szerződő ügyfelek képviselői, és kapcsolattartói
Hírlevél küldés 6. cikk (1) a)                                      Az érintett hozzájárulásán alapul. név, email cím a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal A hírlevélre regisztráló személyek
Kapcsolat 6. cikk (1) a)                   Az érintett hozzájárulásán  alapul. Természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszám, e-mail cím, cég, üzenet tárgya, kérdés Az érintett hozzájárulása visszavonásáig A honlapra látogató természetes személyek

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Amennyiben nem adja meg a szükséges adatait az adatkezelő nem tudja biztosítani szerződéses és jogi kötelezettségeinek teljesítését.

 

Ki ismerheti meg személyes adatait?

A személyes adatokat a Leantoolbox Kft. ismerheti meg.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A honlap üzemeltetéséhez igénybe vesz az Adatkezelő adatfeldolgozót:

 

 

NÉV ELÉRHETŐSÉG TEVÉKENYSÉG
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

info@rackforest.com

https://rackforest.com/

+36703624786

tárhely üzemeltető
  számlázás
VÁRI ZSUZSANNA 5630 BÉKÉS, MARÓTHY U. 14., 30-2287201, varizsuzsanna.konyveles@gmail.com könyvelés

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adataid kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az ön által történt megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatók, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel az eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–           az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről,

–           az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–           az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

–           az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

–           az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, változtatását. Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

  • amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  • amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását,
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez,
  • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.