Visual management

visual-managament-egyedi-magnestabla-falak

Visual management

„Egy kép többet mond ezer szónál.” Gyakran halljuk, hallottuk már ezt a mondatot és a visual management kapcsán nekem is ez jutott először eszembe. A mindennapi életünkben is több helyen találkozunk jelzésekkel, melyek informálnak és irányítanak minket. Közvetlen környezetünkből merítve ott vannak a közlekedési táblák, útburkolati jelzések, egy-egy bevásárlóközpontban megtalálható padlójelölések, de az önkiszolgáló pénztáraknál látható lámpák is arról informálnak minket ha zöld színre váltanak, hogy szabad lett egy hely és mehetünk fizetni. Az emberek 60 000-szer gyorsabban dolgozzák fel a látványt, mint az írott szöveget. Ezenfelül az átlagember a hallottak 20%-ára emlékszik, míg ha ehhez vizuális képeket csatolunk, akkor ez az érték 37%-ra növekszik. Ezek az adatok hűen tükrözik a vizualizáció fontosságát.

Mire jó a visual management?

A megfelelő szempontok szerint használt rendszer nagyban segíti a termelési hatékonyságot. Használatával láthatóvá tehetők a standardok és észrevehetők a rendellenességek, amik ezáltal kiküszöbölhetővé válnak, vagy rögtön a helyszínen kijavíthatók. A standard és rendellenesség fogalma szorosan összefügg egymással, ugyanis csak akkor értelmezhető egy rendellenesség, ha előtte már meghatároztuk a normális, standard állapotot, így definiálható az attól való eltérés is.

A visual management közli az információkat, utasít és magyaráz. A megfelelően kialakított rendszer számtalan információt közölhet a munkavállalók részére. A megfelelő jelölések és piktogramok alkalmazásával egyértelművé válik hol van a közlekedési út, kell-e valamilyen védőfelszerelést használni az adott területen, megfelelően működik-e egy gép, vagy kellő ütemben halad-e a munka. A dolgozók számára a közvetlen munkahelyükön biztosíthatók például a fényképekkel ellátott munkautasítások, melyeket a könnyed átláthatóság érdekében érdemes dokumentumtárolóban használni.

A visual management eszköztárával lényegében fel lehet „öltöztetni” egy üzemet úgy, hogy az átlátható, biztonságos és hatékony legyen. Itt kell megemlítenem az 5S rendszer alkalmazását is, ami elengedhetetlen része a visual management használatának.

Alkalmazása

  • Először meg kell határoznunk az igényeket. Mik a vállalat céljai? Vannak-e rá erőforrások?
  • Határozzuk meg a megjelenés típusát, módját. Fontos szempont, hogy úgy történjen egységesítés, hogy a jelek, a vizualizálás megértése könnyű és egyszerű legyen mindenki számára. Vizsgáljuk meg, hogy valóban a lényeges információt tartalmazzák-e a bevezetett eszközök.
  • A bevezetés után nem hagyhatjuk magára a rendszert. Fontos a rendszeres ellenőrzés, felülvizsgálat és nyomonkövetés. Ebben a szakaszban kaphatunk kellő információt arról, hogy a megvalósítás valóban úgy sikerült-e, mint ahogy azt elterveztük.

Az alkalmazás során nagyon fontos, hogy a meghatározott célokat, irányokat kellőképpen kommunikáljuk. Ezzel elkerülhetők a veszteségek, melyek a rossz információáramlásból eredhetnek. Tisztázni kell a szerepköröket, felelősöket. A megfelelőlen előkészített változás hozhatja meg azokat az eredményeket, amelyeket el szeretnénk érni a visual management használatával.