8 lépés a sikeres LOTO programhoz!

loto-rendszer-lockout-tagout-kizaras-kitablazas-leantoolbox

8 lépés a sikeres LOTO programhoz!

A Lockout / Tagout biztosítja a munkavállalók biztonságát a berendezés ellenőrzése, karbantartása vagy szervizelése során azáltal, hogy ellenőrzés alatt tartja a berendezésbe irányuló és onnan érkező összes energiaáramlást. Az alábbi bejegyzésünkben összefoglaltunk 8 lépést a sikeres LOTO programhoz.

A Lockout / Tagout programnak a következőket kell tartalmaznia:

  • Az üzem vagy az egész vállalat biztonsági politikája.
  • Gép specifikus kizárási eljárások.
  • Kizáró eszköz, kulcs és címke ellenőrzése.
  • A program felülvizsgálata és tanúsítása.
  • Külső szolgáltatókra vonatkozó előírások, szabályozások.

Az alkalmazottak képzése elméleti és gyakorlati oktatást is magában kell foglalnia, valamint a felhatalmazott dolgozóknak az eljárások ismeretét tanúsítani kell.

Kinek szükséges Lockout / Tagout program?

Minden olyan vállalat számára szükséges, amelynek alkalmazottai potenciálisan veszélyes energiaforrásokkal dolgoznak vagy karbantartanak, rendelkeznie kell Lockout / Tagout programmal.

loto-allomas-rendszer-lockout-tagout-kizaras-kitablazas-leantoolbox

Kik érintettek a LOTO programban?

A berendezések és gépek által okozott sérülés veszélyének kitett munkavállalók attól függően csoportosíthatók, hogy mit csinálnak. A munkavállalóknak két kategóriája van:

Meghatalmazott alkalmazottak vagy személyek – képzett személy, aki bizonyos gépeket vagy berendezéseket kizár és felcímkéz azért, hogy tisztítási, javítási, szervizelési, beállítási műveleteket hajtson végre az adott gépen vagy berendezésen. Az érintett munkavállaló akkor válik meghatalmazott munkavállalóvá, ha az alkalmazott feladatai közé takarítási, javítási, szervizelési, beállítási műveletek elvégzése is tartozik.

Érintett alkalmazottak – olyan alkalmazott, akinek a munkájához olyan gép vagy berendezés üzemeltetése vagy használata szükséges, amelyen takarítást, javítást, szervizelést, beállítást, karbantartást végeznek kizárással és felcímkézéssel.

Lockout / Tagout program 8 lépése

  1. lépés: A berendezések részletes eljárásai

Először ellenőrizze, hogy helyesen és pontosan azonosította-e a berendezést, beleértve annak konkrét helyét is. Ezután határozza meg a berendezés leállításának és újraindításának módját. Az eljárás módját lépésről lépésre, írásban részletezze. Vegye figyelembe az összes energiaforrást, amely a berendezéshez kapcsolódhat. Legyen nagyon konkrét, mert a félreérthető nyelvezet helytelen vagy akár veszélyes cselekedethez is vezethet.

  2. lépés: Az érintett alkalmazottak értesítése

Amikor karbantartást végeznek, értesíteni kell az összes érintett munkavállalót. Tájékoztassa őket a munka ütemezéséről és arról, hogy a berendezés mennyi ideig nem érhető el.

  3. lépés: Állítsa le megfelelően a berendezést

Részletesen ismertesse a leállítás folyamatát. Nem elég olyat mondani, hogy „húzza ki a gépet”. Mindenki biztonsága és a károkozás csökkentése érdekében a leállítási utasításokat részletesen le kell írni. Pontosítsa a végrehajtandó pontos műveleteket és a műveletek végrehajtásának helyes sorrendjét.

  4. lépés: Válasszon le minden primer energiaforrást

Akár az elsődleges energiaforrásokban is lehet áram, a gőz, a víz, a gáz, a sűrített levegő, ne feltételezzük, hogy a karbantartást végző személy tudja a követendő helyes eljárást. Hívjuk fel a veszélyforrásra a figyelmet és írjuk le, mit kell tenni ilyen esetekben.

  5. lépés: Vegyen figyelembe minden másodlagos energiaforrást

Míg az elsődleges energiaforrások leválasztása eltávolíthatja a potenciális veszély nagy részét, lehetséges, hogy vannak olyan maradék energiaforrások, mint például a hő rendszerben maradt hő, elszívni szükséges füstök vagy akár egy rugószerkezet feszültsége. Határozza meg azt a folyamatot, amely enyhíti a fennmaradó nyomást vagy más energiát. Vegye figyelembe az egyéb veszélyeket is, például a mozgó berendezéseket, amelyeket a munka megkezdése előtt biztosítani kell.

  6. lépés: Ellenőrizze a kizárást

Miután leválasztotta az összes elsődleges és másodlagos energiaforrást, próbálja meg elindítani a berendezést annak ellenőrzésére, hogy a zárolás sikeres volt-e. Mielőtt megpróbálja elindítani, ellenőrizze, hogy senki sincs olyan helyzetben, ahol megsérülhetne. Állítsa az összes kapcsolót és a berendezést „KI” állapotba, így a gép nem indul el váratlanul, amikor az energiaforrásokat újra csatlakoztatják. Miután ellenőrizte a zárolást, helyezzen ki egy kizáró címkét a berendezéshez.

  7. lépés: Műszakváltások informálása

A berendezésnek a műszakváltások során is zárolt állapotban kell maradnia, hogy a helyszínre érkező munkavállalók tudják, hogy a berendezés üzemen kívül van. Ha egyéni kizáró eszközöket és címkéket használnak, akkor a felelős személynek jelen kell lennie, amikor a kizáró eszközt feloldják és a berendezést munkába állítják.

  8. lépés: Helyezze üzembe a berendezést

Amikor a karbantartás elkészült, és az összes szerszámot és egyéb anyagot eltávolították, a gép újra üzembe helyezhető. Az eljárásnak itt is meg kell határoznia a pontos lépéseket, a helyes sorrenddel együtt. Előfordulhat például, hogy ki kell nyitni egy adott gép nyomószelepeit. Mielőtt kinyitná a bemeneti nyílást, győződjön meg róla, hogy a fennmaradó víznek vagy gőznek van hová mennie.

Mindig tartsa naprakészen az eljárásokat, utasításokat

A berendezések és az üzemeltetési eljárások idővel változnak, és a Lockout / Tagout programnak tükröznie kell ezeket a változásokat. Előfordulhat, hogy a változások annyira csekélyek, hogy csak a berendezéssel közvetlenül dolgozó emberek tudnak róla. Éppen ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni az összes eljárást és utasítást annak érdekében, hogy azok továbbra is pontosak-e. Egy kisszámú géppel rendelkező vállalat évente képes lehet ellenőrizni mindegyiket, míg egy nagyobb szervezetnek szükség lehet többéves tervre vagy egy bizonyos számú vagy véletlenszerű minta vizsgálatára. A rendszeres felülvizsgálat további előnye, hogy lehetőséget nyújt újabb és jobb ötletek vagy pontosabb leírások elkészítésére.

Nézze meg LOTO termékeinket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük